Aikataulut julkaistaan noin viikkoa ennen näyttelyä.


*************************************************************************************


Tidtabellerna publiceras cirka en vecka före utställningen.